Novinky

Boli sme za Slovenskú advokátsku komoru na konferencii organizovanej Právnickou fakultou UMB…

Právnická fakulta UMB zorganizovala 6.ročník Banskobystrických zámockých dní práva. Výborná vedecká konferencia s viacerými sekciami a veľa referátmi mladých vedcov právnikov popretkávaná kolegami, ktorí majú skúsenosť s oboma svetmi – akademickým prostredím aj aplikačnou praxou. Len tak ďalej Právnická fakulta UMB! Richard Karkó doniesol pozdrav od Slovenskej advokátskej komory, ktorá akciu podporila, plenárnemu zasadnutiu konferencie. Účasť dekanov ďalších 3 právnických fakúlt a zástupcov profesných odborov (generálny prokurátor a námestník GPSR, prezident Slovenskej komory exekútorov) len dokreslila rámec tejto konferencie. Zdravica SAK bola o potrebe konfrontovať názory elít akademického prostredia s kritickým rozumom ostatých zúčastnených, aby z takejto búrky mozgov mohol vzniknúť posun v jurisprudenčnej a aplikačnej praxi.

Boboniéra mamy Forresta Gumpa

Študuješ právo? Poď sledovať rozhovory hviezd slovenskej advokácie.
Richard Karkó:
Prečo je advokácia ako bonboniéra? A čo s tým má mama Forresta Gumpa?
Sleduj livestream
17. 5. 2023 o 18.00
pralinky, stream, 17.5.2023

Richard Karkó opäť v apríli 2023 zvolený a schválený Akademickým senátom Právnickej fakulty UMB v Banskej Bystrici za člena vedeckej rady Právnickej fakulty UMB v Banskej Bystrici.

Pomáhajme všetci spoločne zlepšovať vzdelávanie a vzdelávací proces na slovenských vysokých školách.

Reforma súdnej mapy ––––––––
postavilo sa pekné ihrisko.
a čo hráči?

Richard Karkó sa zúčastnil ako zástupca Slovenskej advokátskej komory na Konferencii organizovanej
TA3 k reforme súdnej mapy – diskutujúci 
Viliam Karas, minister spravodlivosti SR, 
Mária Kolíková, exminister spravodlivosti SR, 
Ján Mazák, predseda Súdnej rady
Richard Karkó, zástupca SAK
Bližšie infota3 konferencie | TA3 ,
new kid on the block

Reforma súdnej mapy ––––––––
postavilo sa pekné ihrisko.
a čo hráči?

Richard Karkó sa zúčastnil ako zástupca Slovenskej advokátskej komory na Konferencii organizovanej TA3 k reforme súdnej mapy – diskutujúci 
Viliam Karas, minister spravodlivosti SR, 
Mária Kolíková, exminister spravodlivosti SR, 
Ján Mazák, predseda Súdnej rady
Richard Karkó, zástupca SAK
new kid on the block

NEW KID ON THE BLO*K

Nie, nenabažili sme sa Žiliny, v ktorej pôsobíme 22 rokov.

Ale, ako Martinčan mám vzťah ku mestu, v ktorom som vyrastal.

A keďže nám stále nechýba drive, rozhodli sme sa, že využijeme 22 rokov skúseností aj pri poskytovaní právnych služieb v Martine.

Podarilo sa nám nájsť priestor, kúsok od auly Jesseniovej lekárskej fakulty UK, Gymnázia V.P. Tótha a Slovenského národného múzea.

Sme radi na tomto mieste (nielen kvoli spomienkam z gymnaziálnych čias), lebo

  1. veríme v genius loci tohoto miesta a odkaz na vzdelanie a kultúru v Martine,
  2. chceme prispieť ku etickému a kultúrnemu pôsobeniu pri poskytovaní právnych služieb v tomto meste.

 

SME NOVÉ DIEŤA NA SÍDLISKU.…poďte (sa) s nami hrať!

richard.karko@karko.sk

new kid on the block

Členovi našej AK sa dostalo cti pozdraviť úvodnikom na záver kalendárneho roka viac ako 5000 kolegov...

Členka našej advokátskej kanceláriE

– predsedníčka revíznej komisie SAK sa zúčastnila za SAK spolu s predsedom komory a predsedami prvo a druho stupňovej disciplinárnej komisie SAK stretnutia s Benátskou komisiou pozvanou MSSR, kde vysvetľovali členom Benátskej komisie potrebu a význam samosprávnej pozície advokátskej komory a advokátskych slobôd v systéme justície na Slovensku

Mega sa tešíme !!!