Novinky

NEW KID ON THE BLO*K

Nie, nenabažili sme sa Žiliny, v ktorej pôsobíme 22 rokov.

Ale, ako Martinčan mám vzťah ku mestu, v ktorom som vyrastal.

A keďže nám stále nechýba drive, rozhodli sme sa, že využijeme 22 rokov skúseností aj pri poskytovaní právnych služieb v Martine.

Podarilo sa nám nájsť priestor, kúsok od auly Jesseniovej lekárskej fakulty UK, Gymnázia V.P. Tótha a Slovenského národného múzea.

Sme radi na tomto mieste (nielen kvoli spomienkam z gymnaziálnych čias), lebo

  1. veríme v genius loci tohoto miesta a odkaz na vzdelanie a kultúru v Martine,
  2. chceme prispieť ku etickému a kultúrnemu pôsobeniu pri poskytovaní právnych služieb v tomto meste.

 

SME NOVÉ DIEŤA NA SÍDLISKU.…poďte (sa) s nami hrať!

richard.karko@karko.sk

new kid on the block

Členovi našej AK sa dostalo cti pozdraviť úvodnikom na záver kalendárneho roka viac ako 5000 kolegov...

Členka našej advokátskej kanceláriE

– predsedníčka revíznej komisie SAK sa zúčastnila za SAK spolu s predsedom komory a predsedami prvo a druho stupňovej disciplinárnej komisie SAK stretnutia s Benátskou komisiou pozvanou MSSR, kde vysvetľovali členom Benátskej komisie potrebu a význam samosprávnej pozície advokátskej komory a advokátskych slobôd v systéme justície na Slovensku

Mega sa tešíme !!!